Κύριο περιεχόμενο

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας τα πιο επαναστατικά προϊόντα και τεχνολογίες που απλοποιούν και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των επιστημονικών ερευνών. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις εφαρμογές και στις τεχνολογίες που σας ενδιαφέρουν ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους που θα σας μεταφέρουν αυτόματα στο επιθυμητό πεδίο:

Life Sciences

Molecular Diagnostics

Applied Science

Analytical Measurements

Blood Banking Microscopy

Imaging

Laboratory Equipment

Additive Manufacturing

Medical Equipment